Εμείς & τα Νέα μας


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Θέμα 1ο:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Όπως προτείνει στο Δήμο  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες να συνταχθεί μελέτη  από την ΔΕΗ επέκτασης και να γίνει επέκταση ΦΟΠ εντός του οικισμού στον δρόμο από οικία  Μπαβέλη Ολγας μέχρι Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη και από οικόπεδο Μπαβέλη Ολγας  αποθήκη Παπαρνάκη Παναγιώτας, οικία Παπαχρήστου Γεωργίου, Χαϊδευτού Σπύρου.

Θέμα 2ο:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Όπως προτείνει στο Δήμο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες να συνταχθεί μελέτη  από την ΔΕΗ απομάκρυνσης κολονών και να βγουν οι κολόνες μέσα από τους δρόμους εντός του οικισμού Μαραθούσας α) Στο δρόμο από οικία Μπαβέλη Ιωάννη με οικία Παπαρνάκη Παναγιώτας, β) Στο δρόμο από οικία Σπύρου Γεωργίου με Ντούρτσιου Γεωργίου, γ) Στο δρόμο απέναντι από οικία Κοντού Αθανασίου.


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Θέμα 1ο:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Καθορίζει  όρια βόσκησης ζώων  ακριβώς ως έχουν  τα όρια της Κοινότητας Μαραθούσας και του συνοικισμού Πλατανοχωρίου και ούτε μέτρο παραπάνω. Απαγορεύει να εισέρχονται ζώα γειτονικών Κοινοτήτων για βόσκηση και όσοι κτηνοτρόφοι συλλαμβάνονται να βόσκουν τα ζώα τους σε δικές μας εκτάσεις θα τους επιβάλετε το ανάλογο πρόστιμο.Επίσης για τους δικούς μας κτηνοτρόφους απαγορεύουμε την βόσκηση των ζώων τους  μέσα στους οικισμούς και εκατό μέτρα πέραν των οικισμών Μαραθούσας και Πλατανοχωρίου

Θέμα 2:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως φροντίσει να γίνει περίφραξη της επέκτασης των κοιμητηρίων του οικισμού Πλατανοχωρίου.

Θέμα 3:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ & Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως  φροντίσει για τον έλεγχο, την συντήρηση, την  επισκευή σε τυχόν βλάβες στις παιδικές χαρές Μαραθούσας και Πλατανοχωρίου όπως  επίσης και  για  την περίφραξη διότι είναι δίπλα σε δρόμους και υπάρχει άμεσος κίνδυνος ατυχήματος για τα παιδιά.

Θέμα 4ο:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε ομάδα πυρασφάλειας,να ελεγχθούν οι  πυροσβεστικοί κρουνοί, να ανακοινώσουμε και να ειδοποιήσουμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων που έχουν μέσα ξερά χόρτα να τα καθαρίσουν και εάν δεν το κάνουν να τα καθαρίσει ο Δήμος και να τους επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο.

Θέμα 5ο:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Όπως προτείνει στο Δήμο για τον καθαρισμό του χώρου των κοιμητηρίων και την κατασκευή τσιμεντένιων διαδρόμων όπου δεν υπάρχουν και εμείς ως τοπική Κοινότητα να καταγράψουμε τους  εγκαταλειμμένους τάφους να ειδοποιήσουμε τους συγγενείς των να τους τακτοποιήσουν ή να κάνουν την εκταφή των νεκρών.


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

1ο Θέμα:

Το συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, Ότι έτσι όπως τίθεται το θέμα δεν συμφωνεί διότι παραπέμπει σε ανάθεση σύνταξης μελέτης εν λευκώ και στο εν λευκώ δεν συμφωνούμε διότι μπορεί να ερμηνευτεί και ως κοπή όλων των δένδρων Πεύκης και κάτι τέτοιο είναι αντιπεριβαλλοντικό, όταν μιλάμε ότι τα υπάρχοντα δένδρα εντός του πάρκου είναι εβδομήντα (70) ετών και βέβαια μια τέτοια κίνηση αντίκειται στην σχετική νομοθεσία. Συμφωνούμε όμως για το κλάδεμα εννοώντας καθάρισμα των ξερών κλαδιών ή των ξερών δένδρων εάν υπάρχουν και στην κοπή δένδρου η δένδρων που κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός κτηρίου. Όσο για την διαμόρφωση του χώρου προτείνουμε να επανέλθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με το πώς θέλουμε ή φανταζόμαστε αυτή την διαμόρφωση.

Θέμα 2ο:

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συμφωνεί όπως γίνουν δύο αιτήσεις μια για την Μαραθούσα και μία για τον οικισμό Πλατανοχωρίου στην Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας για να μας χορηγήσουν εκατό φυτά για δενδροφύτευση Κοινοχρήστων χώρων Μαραθούσας και Πλατανοχωρίου.


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αλέκος Βογιατζης - Φωτεινή Ψαθά

 

Θέμα 1ο. Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως ερευνήσει και φροντίσει άμεσα για την αντικατάσταση των κολονών φωτιστικών σωμάτων στο χώρο του σιντριβανιού πλατείας Μαραθούσας διότι είναι άκρως επικίνδυνες να πέσουν και να προκαλέσουν ατύχημα στα παιδιά που παίζουν, όπως επίσης να αντικατασταθούν ορισμένες πλάκες πεζοδρομίου στον ίδιο χώρο.

Θέμα 2ο. Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως φροντίσει άμεσα για την προώθηση και την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου οικισμού Μαραθούσας διότι με τις βροχοπτώσεις κατεβαίνουν τα νερά στο κέντρο του χωριού με αποτέλεσμα να πλημυρίζουν τριάντα οικίες και είκοσι αποθήκες αγροτικών προϊόντων.

Θέμα 3ο. Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α, να ενημερώσει το Δήμο Πολυγύρου Τμήμα περιβάλλοντος ότι υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά στην πλατεία του οικισμού Μαραθούσας και Πλατανοχωρίου και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που έχει προβλέψει ο Δήμος για το θέμα αυτό.

Θέμα 4ο. Το Συμβούλιο, Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α, όπως ζητήσει από τον Δήμο Πολυγύρου να μας χορηγήσει κρέατα, λουκάνικα, κρασί και ψωμί για τις εκδηλώσεις τις αποκριάς Μαραθούσας και Πλατανοχωρίου 2015 και να καλεστεί ο Πολιτιστικός - Μορφωτικος Σύλλογος Μαραθούσας για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκδηλώσεων της αποκριάς.


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αλέκος Βογιατζής - Φωτεινή Ψαθά

 

Θέμα 1ο.  Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την  πεζοδρόμηση - Φωτισμός δρόμου εντός οικισμού ερχόμενοι από Κρήμνη μέχρι τέλος δρόμου οικισμού πηγαίνοντας για Νέα Απολλωνία.

Θέμα 2ο. Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως φροντίσει για την κατασκευή μιας νέας γεώτρησης ύδρευσης στον οικισμό Πλατανοχωρίου για να υπάρχει επάρκεια νερού.

 

Θέμα εκτός ημερησίας: Προβλήματα ψηφιακού σήματος τηλεόρασης (εισηγ.Φωτεινή Ψαθά)

Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και Προτείνει στο Δήμο Πολυγύρου όπως ερευνήσει και φροντίσει για να έχουν οι κάτοικοι του οικισμού Πλατανοχωρίου και της Μαραθούσας καλύτερο ψηφιακό σήμα στις τηλεοράσεις.

 

Διαλογική συζήτηση: Στολισμός γραφείων κοινότητας και ανταλλαγή ευχών (εισηγ.Φωτεινή Ψαθά)

Το Συμβούλιο, αποφάσισε να στολίσει το κτήριο της Κοινότητας με χριστουγεννιάτικο δένδρο και στολίδια. Επίσης τα γραφεία να είναι ανοιχτά για ανταλλαγή ευχών με τους συνπολίτες.


Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μαραθούσας

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Βογατζής Αλέκος - Νικολαϊδης Γρηγόριος - Ψαθά Φωτεινή

 

Θέμα 1ο. Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜ Ο Φ Ω Ν Α και παραλαμβάνει από την πρώην Διοίκηση όλα όσα έχει αναφέρει ο πρώην Πρόεδρος Νικολαϊδης Γρηγόριος όπωςκαι τα κλειδιά από όλα τα κτήρια Κοινοτικό κατάστημα Μαραθούσας κεντρικό και Ιατρείο, Πνευματικό κέντρο Μαραθουσας, Κτήριο Δημοτικού Σχολείου Μαραθούσας, Αναψυκτήριο Πλατάνας Μαραθούσας. Υπόστεγο Πλατάνας Μαραθούσας, Οστεοφυλάκιο Μαραθούσας, Κτήριο Δημοτικού Σχολείου οικισμού Πλατανοχωρίου, Ιατρείο Πλατανοχωρίου. Επίσης παρέδοσε: Οικόπεδο Κοινότητας Μαραθούσας 110 τ.μ., Οικόπεδο Πλατανοχωρίου 2.000 τ.μ., Γήπεδο Μαραθούσας, Γήπεδο μπάσκετ Μαραθούσας, Παιδική χαρά Μαραθούσας, Γήπεδο 5Χ5 Πλατανοχωρίου, Παιδική χαρά Πλατανοχωρίου, Αγροτεμάχια στη Μαραθούσα 70 στρεμμάτων, Αγροτεμάχια στο Πλατανοχώρι 43 στρεμμάτων, Εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού Μαραθούσας, Λέβητα πετρελαίου και σώματα θέρμανσης Δημοτικού Σχολείου Μαραθούσας, Δύο σώματα κλιματισμού στο πνευματικό κέντρο Μαραθούσας, Μία επιδαπέδια κλιματιστική μονάδα στο Δημοτικό Σχολείο Πλατανοχωρίου, Έξι ποτίστρες, δύο κρουνοί στη Μαραθούσα, Τρείς ποτίστρες, ένας κρουνός στο Πλατανοχώρι, Ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, ένα φαξ, έναν εκτυπωτή, ένα ψυγείο στη Μαραθούσα, Έναν εκτυπωτή στο ιατρείο Πλατανοχωρίου, Βιβλία Πρακτικών, Ντουλάπες και Αρχείο της Κοινότητας

Θέμα 2ο. Το Συμβούλιο, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και εγκρίνει - προτείνει στο Δήμο να στείλει τεχνικό ηλεκτρολόγο να ελέγξει τον αλεξικέραυνο εάν λειτουργεί και εάν όχι να φροντίσει να αντικατασταθεί.

Θέμα 3ο. Το συμβούλιο,  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α και Εγκρίνει - προτείνει στο Δήμο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες να αλλάξουμε γραφείο εξυπηρέτησης ΔΕΗ από τον Λαγκαδά στον Πολύγυρο καθότι είμαστε πολύ ποιο κοντά και εξ άλλου ανήκουμε και στον ίδιο Δήμο.

 


Επικοινωνία