Εμείς & τα Νέα μας


Τμήμα Γυναικών - Πρόγραμμα. Αθλητισμός για όλους, Μαραθούσα

2014-02-07 20:42

Έναρξη Λειτουργίας Τμήματος Γυναικών.

Πρόγραμμα:

Κάθε Δευτέρα, ώρα: 5:00 μ.μ.  & Κάθε Τετάρη, ώρα: 4:00 μ.μ., στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Μαραθούσας.

Βασική επιδίωξη του τμήματος Αθλητισμού αποτελεί και παραμένει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

—————

Πίσω