Εμείς & τα Νέα μας


Φθηνές διακοπές για 180.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ!

2014-07-16 17:49

2014-05-22 21:00

Πρόγραμμα Αγροτικής Εστίας:
 

α) 115.000 άτομα θα πραγματοποιήσουν 6 ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις).

β) 15.000 συνταξιούχοι, θα πραγματοποιήσουν 6 ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις) σε εγκαταστάσεις αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

γ) 5.000 θα πραγματοποιήσουν 3ήμερες εκδρομές

δ) 7.000 άτομα θα πραγματοποιήσουν 2 ήμερες εκδρομές και

ε) 38.000 άτομα μονοήμερες εκδρομές.

Προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών από την Αγροτική Εστία:

  1. Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων .
  2. Να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
  3. Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
  4. Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Εκτός από τους δικαιούχους, ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού είναι τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων ή τα τέκνα τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, ηλικίας από πέντε έως 24 ετών, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ακόμη, οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς και οι συνοδοί των δικαιούχων ή των ωφελουμένων όταν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όσοι είχαν επιλεγεί, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πέρυσι, ανεξάρτητα από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, εκτός εάν πρόκειται για άτομα με αναπηρία. Εξαιρούνται επίσης, και όσοι είναι δικαιούχοι σε ανάλογο πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Χρήση από  1η Αυγούστου του 2014 έως  30 Ιουνίου του 2015

Αιτήσεις στα Κ.Ε.Π. α/27.5.2014 – ε/20.6.2014

Κ.Ε.Π. Παλαιοχώρας τηλέφωνο: 23710-61713

 

 

—————

Πίσω